Hyresgästföreningen: Regeringskris efter aktivism

Digital organisering låg till grund för mobiliseringen

Sveriges största folkrörelse grävde ned frågan om marknadshyror

Kund: Hyresgästföreningen
Uppdrag: Kampanj för att stoppa marknadshyror
Kategori: Strategi / Produktion / Spridning / Verktyg

Regeringskris med marknadshyror

De senaste årtiondena har marknadsliberala krafter tryckt på för att ersätta den svenska modellen på hyresmarknaden. Alternativet har varit – och är – att införa så kallade marknadshyror. Det vill säga, att hyresvärden själv ska få bestämma hyran, utan att hyresgästerna kan påverka.

När vi fick uppdraget av Hyresgästföreningen att ta fram en plattform för att stoppa förslaget om “fri hyressättning på nyproduktion” fanns redan Januariavtalet som grund för regeringens övergripande politik. Socialdemokraterna (och Miljöpartiet) hade helt enkelt kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att införa marknadshyror på nybyggda hyresrätter.

Den stora utmaningen med uppdraget – ja, nästan all politisk kampanj – är att förenkla och engagera den bredare publiken. Hyresgästföreningen är en mobiliseringsmaskin och har tidigare gjort stora insatser mot marknadshyror genom att leda i bevis vilka chockartade höjningar som är att vänta för vanliga hyresgäster. Däremot blir frågan snabbt för teknisk och motståndarsidan lyckas gång på gång spela ned den effekt sakfrågan skulle ha. Det ändrade kampanjen på. 

Glöm aldrig att det är gräsrötterna som röstar

Som kronan på moset gick Socialdemokraterna till val 2018 på att stoppa marknadshyror och utan Hyresgästföreningens kampanjinsatser hade S heller aldrig fått regeringsmakten. Så när Vänsterpartiet släppte igenom den nya regeringen efter valet 2018 var det med markeringen: “Inga marknadshyror, då fäller vi regeringen”. På så vis hade Socialdemokraterna fyra budgetår på sig att övertala Centerpartiet och Liberalerna om att släppa kravet på “fri hyressättning”.

Vår kampanjstrategi för uppdraget gick förenklat ut på att föra upp frågan på dagordningen med digital gräsrotsaktivering samt påverkan av enskilda partier och politiker. Att stå upp för marknadshyror blev allt svårare i takt med att fler och fler gräsrötter organiserades. Trycket blev för stort, väljare riskerade att byta parti på grund av sakfrågan och Vänsterpartiet gjorde verklighet av sitt hot. Regeringskrisen som olyckligt utlöstes förde dock med sig att frågan om marknadshyror begravdes – för denna gång. S och C riskerade att tappa för många väljare. Och på köpet fick Hyresgästföreningen en lättmobiliserad digital armé inför valet 2022, en av landets största räknat i antal insamlade kontakter.

Så byggdes Sveriges största digitala påverkanskampanj

  • Kampanjkoncept med röd tråd i kombination med flexibel kampanjplan
  • Totalt 138 000 insamlade gräsrötter online (nytt rekord för enskild kampanj)
  • Konverteringskostnad per kontakt till ca 5 procent av normal kostnad (SoMe-annonsering)
  • Inhouse-redaktion med journalistisk verkshöjd för produktion av dokumentärt content och e-postmarknadsföring
  • Reklamfilmer som korspollinerade opinionsbildning med marknadskommunikation
  • Webbshop av kampanjmaterial för att öka organisk spridning


Kreativa inlägg och annonser på Facebook drev mest trafik. Ovan en illustration för den trångboddhet marknadshyror leder till.

En annan illustration för den trångboddhet marknadshyror leder till.

Konceptet “Hyresfakta” användes till fler frågor än marknadshyra och blev snabbt ett populärt infotainment-serie.

Till och med marknadskommunikationen blev opinionsbildande – för den som är medlem i Hyresgästföreningen behöver inte oroa sig över marknadshyror utan kan istället fortsätta “instagramma” sin mat. Bli medlem!