Vårdförbundet: Röster inifrån pandemin

  • Kund: Vårdförbundet
  • Uppdrag: Podcast
  • Kategori: Produktion

Efter mer än ett år av pandemi fanns ett stort uppdämt behov hos vårdpersonalen av att få prata om vad de varit med om. För många av Vårdförbundets professioner innebar utbrottet av covid-19 i Sverige enorma påfrestningar och skapade helt nya utmaningar. I ett samtal om etik delade fem av förbundets medlemmar med sig av sina erfarenheter av det gångna året. De berättade om vilka etiska dilemman de ställts inför, hur de var tvungna att prioritera under omöjliga förutsättningar och hur de hanterade den etiska stress de utsattes för.

Även om samtalet i sig var värdefullt för personerna som deltog var det lika viktigt att fler fick ta del av det. Dels för Vårdförbundets medlemmar som kunde få sina upplevelser bekräftade och bli stärkta i kampen för bättre villkor. Men också för att nå makthavare direkt och låta dem veta hur deras beslut under pandemin påverkat vårdpersonalen. Därför spelade vi in samtalet och skapade ett paketerat och lyssnarvänligt podcastformat. Med ett intresseväckande intro och tydliga övergångar kunde vi lotsa en oinvigd lyssnare mellan de olika berättelserna. Denna inramning bidrog också till att förstärka budskapen och behålla mottagarens uppmärksamhet.

Det känns som att de inte ens lever i verkligheten, de som bestämmer. Och det retar mig till tusen.

Citat från podcasten

Podcasten användes senare som underlag till Coronakommissionen som tillsattes av regeringen för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 i Sverige.