LO: Opinionsfilmer av och för vanligt folk

Kund: Landsorganisationen
Uppdrag: Kampanjfilmer
Kategori: Produktion 

“Ojämlikhetens ansikte”

De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar snabbast inom hela OECD. Sedan 80-talet har ojämlikheten ökat stort, kaptitalinkomsterna har blivit allt större och mer koncentrerade till toppen: de som redan har, har fått mer. Samtidigt har de sociala skyddsnäten urholkats under stora delar av 2000-talet. Klass, kön och etnicitet spelar stor roll och klyftorna mellan olika grupper i samhället växer sig större och större. Vad innebär allt detta på individnivå? Vilkas liv är det som drabbas, och hur?

Först när siffror och statistik omsätts till verkliga människor och känslor tycks vi få tillräcklig kraft för att agera och säga ifrån. 

Det ville LO ha vår hjälp att illustrera i samband med deras stora jämlikhetssatsning. Vi gjorde en film som är en inblick i vardagen hos de många ensamstående mammor som drar ett tungt lass för att få välfärden att fungera. Med filmen ville vi inte bara väcka sympati utan också visa att jämlikhet har ett egenvärde. Ett jämlikt samhälle är ett bättre samhälle. Det är något värt att slåss för.  

“Trygghet för vanligt folk”

Inför valet 2018 gick alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet hårt ut i frågor som berör anställning och lönesättning. Det skulle bli lättare att säga upp folk, lättare att tvinga på arbetare deltids- och visstidsanställningar, lättare att sänka löner. Detta accepterade inte LO-förbundet som representerar drygt 1,4 miljoner hårt arbetande medborgare. Tillsammans reste vi därför runt i Sverige och träffade dessa arbetare och frågade vad just dom tyckte om Moderaternas vallöften. Domen föll tungt i dessa opinionsfilmer – av och för vanligt folk.

Produktionen bestod av en fotograf och en inslagsproducent som följde personerna i deras arbetsvardag.

“För ett jämlikt Sverige” 

Vilka är de, de över 1,4 miljoner medlemmar i de olika LO-förbunden? Vad gör de om dagarna, vilka liv lever de, vilken skillnad gör de för samhället och landet? Som en del av LO:s jämlikhetssatsning ville vi hylla och synliggöra alla de som varje dag oförtröttligt går upp om morgnarna och på olika avgörande sätt arbetar för ett bättre Sverige.