LO: Fixa till sjukförsäkringen

Kund: Landsorganisationen
Uppdrag: Påverkanskampanj
Kategori: Strategi / Produktion / Verktyg


Digital organisering för digital påverkan

2008 gjordes den svenska sjukförsäkringen om i grunden. Det var kronan på verket för den moderatledda regeringen. I praktiken handlade det om att införa ett stenhårt regelverk där sjuka med nöd och näppe skulle klara av att hanka sig fram. Efter mer än ett decennium, nu med sex år av rödgrönt styre, låg samma hårda lagstiftning fast. Hundratusentals människor hade utförsäkrats till otrygghet och liv slagits i spillror.

Det ville LO ändra på. Våren 2021 hjälpte vi på Great Beyond LO att flytta berg. Våren 2021 fick vi i uppdrag att bygga en digital påverkanskampanj med målet att pressa fram skarpa lagförslag som skulle laga den trasiga sjukförsäkringen. Tidigt på hösten 2021 presenterade regeringen det efterlängtade lagförslaget.

LO har plattformen dela.lo.se, där deras digitala kampanjer publiceras. Ett verktyg vi internt kallar Forward och som används av ett flertal kunder för insamling och aktivering av gräsrötter. 


Visade att siffrorna är människor 

Koncept och kommunikationsstrategi är oftast ingen raketforskning. I fallet med sjukförsäkringen är det allmänt känt att den nuvarande lagstiftningen har fått stora negativa konsekvenser för människors liv. Behovet var att skapa förändringstryck. Vi tog fram ett koncept baserat på den enkla insikten att vittnesmål från människor bakom statistiken gör det omöjligt att säga nej till förändring.

Drabbade människor blev vittnen – talespersoner för allt som är fel med den söndertrasade sjukförsäkringen. Starka berättelser med ett tydligt krav: Laga sjukförsäkringen innan fler drabbas. 

En bärande del av kampanjen var autentiska berättelser, som spreds för att skapa en större organisk spridning.
En bärande del av kampanjen var autentiska berättelser, som spreds för att skapa en större organisk spridning.

Organisering – för att flytta berg måste man vara många

Med hjälp av Great Beyonds digitala infrastruktur kunde LO ge människor möjligheten att vara med och ändra lagstiftningen. Över 25 000 människor som ville hjälpa till att laga sjukförsäkringen skrev upp sig och fick via e-post både arbetsuppgifter, uppdateringar och en inbjudan till ett möte med LO:s vice ordförande i inkorgen.

En kampanjorganisation bestående av 25 000 gräsrötter både hörs och syns mer än en ensam organisation. 

Mejl
Mejlutskick för aktivering av insamlade gräsrötter.

Engagemang + kunskap = resultat

Nyckeln till att få 25 000 människor att jobba tillsammans mot ett mål är en tydlig målsättning och någon som styr skutan. “Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är slitna visdomsord, men inget kunde vara mer sant i det här fallet. Kampanjen utformade särskilda påverkanssidor där de 25 000 aktivisterna fick de verktyg och den kunskap som behövs för att påverka politiken.

Och det gav resultat. Tack vare aktivisterna kunde budskapet spridas digitalt på sociala medier, i tidningar genom mallinsändare och i riksdagsledamöters inkorgar. Och den 8 september 2021 bar arbetet frukt: ett stort lagförslag för ändring av sjukförsäkringen presenterades på en pressträff i Rosenbad av statsminister Stefan Löfven och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson medverkade på pressträffen och hon lyfte då upp de 25 000 som skrivit under kampanjen.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson på pressträff med statsminister Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi när förslaget presenterades efter månader av kampanj.