Politiska annonser online fortsätter att vara ett kontroversiellt ämne

december 23, 2019 6:37 f m

Förra månaden beslutade sig Twitter för att förbjuda politiska annonser helt, precis som den snabbt växande sociala mediekanalen TikTok. Flera progressiva röster i USA och Storbritannien har applåderat besluten, gissningsvis för att digitala annonser varit receptet bakom flera konservativa segrar senaste fyra åren. Till exempel beräknas Trump vunnit mediaexponering för 19 miljarder under presidentvalet 2016.

Som progressiv är jag dock inte odelat positiv till trenden. Enligt Katalys medierapport är en mycket stor majoritet av svensk gammelmedia borgerlig. Även om man undersöker ny media, ”alternativmedia”, är en stor del vinklat från ett nyliberalt, socialkonservativt, nationalistiskt, främlingsfientligt eller nazistiskt perspektiv (se till exempel FOI:s rapport ”Det vita hatet”).

Med både ny- och gammelmedia emot sig är det därför nödvändigt med politiska annonser för att Sveriges progressiva ska kunna nå ut med sina perspektiv och budskap. Digitala annonser öppnar upp helt nya sätt att nå relevanta målgrupper och jämnar ut spelplanen för de organisationer, partier och kandidater som är resurssvaga eller utanför etablissemanget. Även där är Trump ett bra exempel: trots att han hade gammelmedia emot sig i början av sin kampanj, och trots att hans kampanjbudget var mycket mindre än Hillarys dito, så lyckades han nå väljare som tidigare ansågs vara mycket svåra att konvertera till republikanska röster.

På myntets baksida hittar vi dock de falska nyheter som sprids via digitala annonser. Redan har många analyser skrivits om hur och varför Boris Johnson vann valet i Storbritannien så storslaget. I mångt och mycket tycks valet blivit ännu en omröstning om Brexit. Labours förslag om ny Brexitomröstning tycks ha varit ett stort strategiskt misstag. Men ett område som det däremot inte skrivits så mycket om i svensk press är Labours och de konservativas digitala annonsstrategi eller vilka budskap de fokuserade på online. Precis som Brexitvalet 2015 gav oss ett nytt digitalt kampanjlandskap, där persondata blev en avgörande kampanjresurs och A/B-test gav effektivare annonser än tidigare möjligt, så kan valet i Storbritannien 2019 ses som en (obehaglig) teaser på hur riksdagsvalet 2022 kan komma att se ut.

90 % av de konservativa annonserna vara vilseledande jämfört med 0 % av Labours annonser

I en uppmärksammad analys av brittiska First Draft så bedömdes 90 % av de konservativa annonserna vara vilseledande jämfört med 0 % av Labours annonser. Senare nyanserade den oberoende granskande parten, Fullfact.org, bilden av valet i sin egen rapport, men även där konstaterades det att de konservativa antingen förvred eller ljög i en mycket stor del av sina annonser.

Facebooks VD Marc Zuckerberg har haft svårt att svara på hur Facebook ska jobba med vilseledande politisk marknadsföring. Ena stunden har han sagt att det inte är Facebooks roll att faktakolla politiska annonser, andra stunden tar Facebook ner politiska annonser som enligt Zuckerbergs bedömning borde vara tillåtna, om än falska.

För svensk arbetarrörelse kommer därför vilseledande digitala annonser bli en av de stora utmaningarna som vi måste skapa strategier för inför valet 2022.

//Simon

PS. Har du några frågor, kommentarer eller korrigeringar till texten får du gärna slänga iväg ett mail till [email protected]. Om du själv arbetar med att ta fram en digital strategi och behöver råd får du givetvis gärna också höra av dig 🙂