Upplever du att dina politiska motståndare har dubbelmoral? En möjlighet är att de faktiskt har sextupelmoral!

december 9, 2019 8:35 f m

Du är inte ensam om att uppleva att samtiden blivit allt mer polariserad och att det känns allt svårare att diskutera med personer som inte delar ens politiska åskådning. Vi har fått svårare att definiera den gemensamma mark att stå på som krävs för att vi ska kunna dela varandras perspektiv och därmed förstå varandras lösningar på samtidens problem.

Den amerikanska socialpsykologen Jonathan Haidt tror att en del av problemet kan bero på att vi människor har olika uppfattning av vad moral ens är. Haidts forskning har identifierat sex moraliska fundament som vi alla har anlag att utveckla samt vikta mot varandra. Vi har nämligen alla olika proportioner av de olika moraliska fundamenten och vilka vi har beror till stor del på vilken kultur vi vuxit upp i samt hur “öppen” vår personlighet är, det vill säga hur gärna vi söker nya upplevelser. Nivån av öppenhet korrelerar även till den politiska GAL/TAN-skalan, där öppna personer är mer benägna att ha gröna, alternativa och liberala värderingar jämfört med en mindre öppen person som generellt prioriterar traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar. 

Diagram över GAL/TAN-skalan. GAL-partier från vänster till höger: V, FI, MP, C och L. TAN-partier från vänster till höger: S, KD, SD, M.
Bild från Forskning & Framsteg, ”En ny bild av svensk politik”, 2016-09-24

Så vilka är Haidts sex moraler?

Haidt menar att de sex moraliska fundamenten är följande:

  • Omvårdnad/skada: “Det är bra att vårda och dåligt att skada människor, djur och natur.”
  • Rättvisa/fusk:“Det är bra att vara rättvis och fel att fuska”
  • Lojalitet/svek:Man ska vara lojal mot sin “ingrupp” och inte svika gruppens intresse.” Ens ingrupp är kontextuellt och kan vara t.ex. ens partigrupp, ens klass, ens hudfärg eller ens religion.
  • Auktoritet/subversion:Det är bra att lyda sina ledare och fel att ifrågasätta sina ledare”
  • Helighet/ringaktning:Det är bra att behandla vissa saker som heliga och fel att skända dito saker.” Exempel på vanliga saker som brukar anses vara heliga kan vara flaggor, sex eller religösa ikoner.
  • Frihet/förtryck:Det är rätt att vara fri att göra vad man vill och fel att någon annan har makt över en.” ‘Någon annan’ kan vara till exempel staten om man diskuterar det moraliska i att staten kräver att man betalar skatt eller hindrar en från att sälja hälsofarliga varor så som alkohol (tänk alkoholmonopolet), men frihet/förtryck är även det moraliska fundament som gör att vi avskyr mobbning och njuter när någon får sin hämnd mot en mobbare trots att det bryter mot den moraliska principen om omvårdnad/skada.

Tycker du att bara två eller tre av de sex moraliska fundamenten faktiskt handlar om moral? Då kan jag med stor säkerhet anta att du ser dig själv som progressiv eller liberal. Haidts forskning visar nämligen att konservativa människor brukar uppfatta de fem första typerna av moral som lika viktiga, men progressiva människor bara uppfattar omvårdnad och rättvisa som mycket viktigare moraliska fundament. Det sjätte fundamentet, frihet/förtryck, förknippas med den libertarianska ideologin som känns igen i till exempel Stureplanscentern och klassisk MUF-retorik.

Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv antas de tre konservativa moraliska fundamenten gynna bildandet av starka grupper där kollektivet går före individen. Grupper har historiskt gynnats av att följa starka ledare, hålla ihop vid yttre hot och haft gemensam syn på vad som är “heligt”. Resultatet är att progressiva människor ofta inte förstår konservativa människors handlingar när de konservativa faktiskt handlar i enlighet med sin auktoritära, lojala eller heliga moral. Ur ett konservativt perspektiv är den progressiva moralen omstörtande och därmed omoralisk, och ur ett progressivt perspektiv är den konservativa moralen förtryckande, skadlig och orättvis.

Exempel på beteenden som visar på skillnaderna är många. Inom vänstern är det vanligt att man utesluter ledare som begått t.ex. misshandel eller korruption då det bryter mot moraliska principer inom omvårdnad (det är fel att skada andra) respektive rättvisa (det är orättvist att flytta pengar till skatteparadis), men inom högern är det vanligare att försvara dito brott eftersom brotten kan skett i enlighet med konservativa moraliska värderingar så som helighet (misshandeln skedde mot en individ som skändade vår flagga) respektive frihet (staten har ingen rätt att ta hans pengar). Jämför till exempel hur de progressiva demokraterna i USA behandlade ex-senatorn Al Franken under #metoo-tiden med hur republikanerna behandlade Donald Trump efter “locker-room banter”-skandalen.

För även om konservativa erkänner alla moraliska fundament som viktiga så tycker de inte att omvårdnad och rättvisa är lika viktiga som progressiva tycker att de principerna är. “Det kan vara okej att fuska i valet vårt parti vinner på det” eller “Det kan vara rätt att slå någon på käften ifall de ifrågasätter kungen” är sällan något man hör progressiva människor säga, men ur ett konservativt perspektiv kan det vara moraliskt försvarbart.

Så vad kan du som progressiv göra med den här kunskapen?

Genom att förstå de sex moraliska fundamenten blir det enklare att förstå konservativas resonemang och därmed blir det enklare för dig att hitta budskap som fäster. Till exempel är budskapet “fri abort ska vara en rättighet eftersom statens klåfingrighet inte ska få bestämma över din kropp” (frihet/förtryck) antagligen proportionellt starkare för en konservativ, men “fri abort leder till att färre kvinnor skadas av olagliga aborter” (omvårdnad/skada) är starkare hos en progressiv person. Lika så kan budskap kring skatteflykt vinklas till “det är fel att flytta pengar till ett skatteparadis då stjäl man pengar från vår gemensamma välfärd” istället för “det är orättvist att vissa betalar mindre i skatt än de ska” ifall du vill kommunicera ekonomiska vänsterförslag till konservativa personer.

Vill du veta mer om hur du kan skapa budskap som biter på din målgrupp? Läs mer om Haidths forskning på https://moralfoundations.org/ eller släng iväg ett mejl till [email protected] så berättar jag gärna mer.


TL;DR: Moral kan delas upp i sex fundament och olika proportioner av dessa orsakar ofta politiska missförstånd. Genom att förstå våra målgruppers moraliska komposition kan vi enklare skapa politiska budskap som fastnar och sprids. 

PS. Tyckte du det här innehållet var intressant? I så fall skulle jag bli superglad om du ville göra mig tjänsten att sprida inlägget på Facebook eller Twitter 🙂 //Simon