Transport // Sociala medier-strategi

Namn: Strategi och utbildning i sociala medier (SoMe)
Kund: Transport
Kategori: Strategi

Det är lätt att skriva strategidokument och policies, det är svårare att implementera arbetet i organisationen och skapa förändring i praktiken. Inte minst på lokal nivå men samtidigt är det också den viktigaste nivån. Det är ute i landet, på klubbar, avdelningar och distrikt, som jobbet ju de facto ska genomföras. Därför tog vi ett helhetsgrepp när Transportarbetareförbundet efterfrågade en policy för sin närvaro på sociala medier. Vi kompletterade policyn med en manual och tog fram en utbildning för lokalt aktiva runt om i landet.

Utbildningen blev både ett forum för diskussion kring deltagarnas förutsättningar och en chans att få professionellt stöd, råd och verktyg kring hur man skapar engagemang och tar kontroll över sina sociala medier. På så vis förankrades förändringsarbetet nedifrån och upp och utbildningen blev sedan till ett utbildningskoncept som idag erbjuds till byråns övriga kunder. Framgångsreceptet är “learning by doing” och handlar om att få utbildningsdeltagarna att våga göra och lära av sina misstag och av varandra.