LO // Porträtt från verkligheten

Kampanj: Trygghet för vanligt folk
Kund: LO
Kategori: Produktion 

Under valåret 2018 gav LO oss i uppdrag att producera kampanjmaterial till LO-förbundens medlemmar. Och vilka är bättre att föra medlemmarnas talan än medlemmarna själva? Vårt filmteam åkte runt i landet och lät medlemmar prata om LO:s viktigaste frågor, vad otryggare anställningar, sänkta löner och vinster i välfärden innebär för dem, i deras vardag.

Med autentisk storytelling och genom att rikta blicken mot verkligheten som sällan syns i den vanliga valdebatten blev filmerna en framgångsrik del av LOs valkoncept “Trygghet för vanligt folk”.

Great Beyond gjorde ett utmärkt jobb med att förstärka vårt valkoncept ”Trygghet för vanligt folk” under valrörelsen 2018. Genom autentiska filmproduktioner lät de förbundsmedlemmar få sina åsikter hörda i frågor som är viktiga för dem. På det sättet gav Great Beyond vanligt folk en nödvändig röst i den politiska debatten och därmed en viktig del av LO:s valkampanj.

Johan Ulvenlöv, enhetschef, LO