Till greatbeyond.se

Digitala verktyg

När vi byggde Sveriges första applikation för medborgardialog lärde vi oss en viktig sak: All bra kommunikation med medborgare handlar om lokala frågor. Alla har intresse av att tycka till och engagera sig i det som berör deras vardag. Den bästa metoden är därför inte digital, utan det handlar om att finna rätt fråga och koppla den till rätt mottagare. Nu, mer än fem år efter “Dialogappen”, har vi även samlat på oss en mängd erfarenheter och verktyg för att jobba smartare med dialog. Arbetet med dialog skär dock även över digital strategi, något vi idag hjälper FMV (Försvarets materielverk) med: framtagande av strategier, utbildning och implementering av verktyg och innehåll.

Med vår dialogplattform kan du se vem som tycker till. Ett bra hjälpmedel för att hitta var extra dialoginsatser behöver genomföras!

En stor del av vår kunskap – oavsett om vi jobbar digitalt eller analogt – kommer ifrån politisk kampanj. Flera av oss som jobbar på byrån har gedigen erfarenhet från tidigare roller som valstrateger, politiska sekreterare, ombudsmän, pressekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. Det gör att vi emellanåt jobbar med valrörelser, något vi tycker är väldigt roligt. Framförallt ger det oss unika kunskaper om hur man bygger engagerade kampanjer. Kunskap som vi sedan applicerar på de uppdrag vi tar oss an. Ett annat digitalt verktyg vi har byggt är Sappen, en app för Socialdemokraterna, som var basen i valet 2014 när de samtalade med över två miljoner väljare.